Kadın obez oranı ile erkek obez oranı farkının en yüksek olduğu ülke Türkiye

Türkiye, fazla kiloluluk ve aşırı kiloluluk oranının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Türkiye, hanımlarda aşırı kiloluluk oranı ile erkeklerde aşırı kiloluluk oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkedir. Eğitim düzeyine gore fazla şişman ve fazla şişman arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

REKLAM

Aşırı kiloluluk ve aşırı kilo ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Aşırı kiloluluk; Hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı ve bazı kanserler benzer biçimde kronik hastalıkların riskini artırır.

Veriler, 18 yaş ve üstü her altı Avrupalıdan birinin obez bulunduğunu ve %50’den fazlasının fazla şişman bulunduğunu gösteriyor. Dünya Sıhhat Örgütü’nün (WHO) Avrupa bölgesine ilişkin raporuna gore aşırı kiloluluk; Hipertansiyon, besin riskleri ve tütünden sonrasında dördüncü ölüm nedenidir ve toplam ölümlerin %13’ünden fazlasını oluşturur.

Türkiye, fazla kiloluluk ve aşırı kiloluluk oranının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Türkiye, hanımlarda aşırı kiloluluk oranı ile erkeklerde aşırı kiloluluk oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkedir. Eğitim düzeyine gore fazla şişman ve fazla şişman arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Peki fazla şişman (fazla şişman) ne anlama geliyor? (Bunlar haberlerde anlamdaş olarak kullanılmaktadır.) Aşırı kiloluluk iyi mi hesaplanır? Türkiye’de aşırı kiloluluk oranı nedir?

Vücut kitle indeksi (BMI), ağırlık ve boy ile ilgili veriler mevcut olduğunda yetişkinler (18 yaş ve üstü) için aşırı kiloluluğun en yararlı ölçüsü olarak kabul edilir. Viki; Vücut ağırlığının (kilogram), metre cinsinden anlatılan boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Yukarıdaki tablo WHO BMI sınıflandırmasını göstermektedir.

● < 18,50: zayıf (zayıf şişman)

● 18:50 – < 25:00: düzgüsel

● >=25,00: fazla şişman;

● >= 30.00: obez.

AB’deki yetişkinlerin yarısından fazlası aşırı şişman

AB’nin resmi istatistik ofisi Eurostat’a gore, 2019 senesinde AB’de yaşayan yetişkinlerin %44,8’i düzgüsel kiloluyken, yarıdan fazlası (%52,7) aşırı şişman ve %2,5’i zayıftı.

Türkiye’de düzgüsel şişman kişilerin oranı %38,4; Fazla kiloluluk oranı %58,8, zayıflık oranı ise %2,8’dir.

Türkiye aşırı kilo oranında 7. sırada

Türkiye fazla kiloluluk oranında 30 ülke içinde 7. sırada içeriyor.

Aşırı kiloluyum; Obez öncesi ve obez olmak suretiyle iki ana gruba ayrılır. Aşağıda bunlara daha detaylı bir şekilde bakacağız.

Aşırı şişman yetişkinlerin yüzdesi en yüksek Hırvatistan ve Malta’da

Hırvatistan ve Malta (her ikisi de %64,8) AB’de en yüksek aşırı şişman insan yüzdesine haizdir. Bu ülkelerdeki neredeyse her üç kişiden ikisi fazla şişman.

Avrupa Özgür Tecim Birliği (EFTA) ve AB’ye aday iki ülkeyi de katarsanız, bu ülkeleri aşırı kilo oranının %60 ve üstünde olduğu İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip ediyor.

Aşırı kilo oranının en düşük olduğu ülkeler ise İtalya (%45,7), Fransa (%47,2) ve Lüksemburg (%48,4) oldu. Bu ülkelerde aşırı kilo oranları %50’nin altındadır.

AB’de her altı yetişkinden biri obez; Türkiye 5’inci sırada

Aşırı şişman yetişkinlerin dağılımına bakıldığında, AB’deki yetişkinlerin %16,5’i obez; %36,2’sinin obez öncesi olduğu görülmektedir.

REKLAM

Türkiye’de aşırı kiloluluk oranı yüzde 22,3 oldu. Türkiye aşırı kiloluluk oranında Avrupa’da 5’inci sırada içeriyor.

2019 verilerine gore obezlerin oranı Romanya’da yüzde 10,9 ile Malta’da yüzde 28,7 içinde değişiyor.

33 Avrupa ülkesinden 12’sinde her beş yetişkinden en azca biri obezdi.

İngiltere’de aşırı kiloluluk oranı %21 iken, AB’nin “Dört Büyükleri” olarak adlandırılan Almanya (%19) en yüksek aşırı kiloluluk oranına haiz olurken, onu İspanya (%16), Fransa (%15) ve İtalya (%11,7) takip ediyor. %). %). takip etme.

Aşırı kiloluluğun görülme sıklığı artıyor

OECD’nin “Bir Bakışta Sıhhat” raporuna gore, AB’de aşırı kiloluluk prevalansı son yirmi yılda arttı.

REKLAM

Verilerin mevcut olduğu 18 AB ülkesi içinde averaj aşırı kiloluluk oranı 2000 senesinde yüzde 11 iken bu oran 2008’de yüzde 15’e, 2018’de ise yüzde 17’ye terfi etti.

2008 ile 2017/18 yılları aralığında Kıbrıs ve Macaristan dışındaki nerede ise tüm ülkelerde aşırı kiloluluk oranı arttı.

Bu zamanda aşırı kiloluluk oranındaki en büyük artış dört İskandinav ülkesinde gözlendi: İzlanda (yüzde 6,5 puan, evet), Finlandiya (4,3 puan), Norveç (4,2 puan) ve İsveç (3,8 puan).

Türkiye OECD verilerinde yer almıyor fakat değişimi TÜİK verilerinde görebiliyorsunuz. TÜİK verileri 15 yaş üstü nüfusu kapsamaktadır. Netice olarak Türkiye’de erkeklerde aşırı kiloluluk oranı 2008’de yüzde 12,3 iken 2022’de bu oran yüzde 16,8’e çıktı. Aynı dönemde hanımlarda aşırı kiloluluk oranı da yüzde 18,5’ten yüzde 23,6’ya çıktı.

Aşırı kilo ve aşırı kiloluluk oranları niçin ülkeler içinde bu kadar değişik?

REKLAM

Ülkeler arasındaki oran farklılıklarını açıklamanın rahat bir cevabı yok. Avrupa Halk Sağlığı Dergisi’nde gösterilen “20 Avrupa ülkesinde yetişkinlerde aşırı kiloluluk ve aşırı kilo prevalansı” başlıklı makaleye gore, aşırı kiloluluk prevalansının Doğu Avrupa vatanlarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine gore daha yüksek olduğu tespit edildi. şimal.

Aşırı kilo ve aşırı kiloluluğun yaygınlığı sosyoekonomik özelliklerle ilişkilidir. Makalede “sosyoekonomik durumun, beslenme alışkanlıkları, egzersiz fırsatlarına iyi erişim, sıhhat okuryazarlığı ve fizyolojik aktiviteye katılım kanalıyla dolaylı olarak kilo durumunu etkileyebileceği” belirtiliyor.

Aşırı kiloluluk oranı tüm ülkelerde erkeklerde kadınlardan daha yüksekti

Cinsiyet fazla kiloluluk oranlarını açıklamada mühim bir değişkendir. 33 Avrupa ülkesinin tamamında fazla kiloluluk oranı erkeklerde kadınlardan daha yüksektir.

2019 verilerine gore AB’de adamların yüzde 60,2’si aşırı şişman iken hanımlarda bu oran yüzde 45,7’dir.

Türkiye’de bu oran erkeklerde %59,8; hanımlarda ise %57,8.

REKLAM

Türkiye, fazla şişman erkek/hanım oranının 2 puanla en düşük olduğu ülke. Şu demek oluyor ki hanım ve erkeklerde aşırı kilo oranı Avrupa’nın aksine birbirine oldukça yakın.

Türkiye’de obez bayanların oranı obez erkeklere gore daha yüksek

Obeziteye cinsiyete gore baktığımızda fazla şişman olanlardan değişik bir hikayeyle karşılaşıyoruz.

2019 senesinde obez olan hanım ve erkek yüzdesinde dizgesel bir cinsiyet farklılığı yoktur.

AB’de aşırı kiloluluk oranı erkeklerde %16,8 iken hanımlarda bu oran birazcık daha düşük (%16,3) oldu.

Türkiye, 30 Avrupa ülkesi içinde hanımlarda aşırı kiloluluk oranının en yüksek olduğu ikinci ülke. Türkiye’de 18 yaş ve üstü her dört hanımdan biri (%26,1) obezdir. Erkeklerde aşırı kiloluluk oranı yüzde 18,3. Aradaki fark yüzde 7,8 puan.

REKLAM

30 ülkenin 11’inde aşırı kiloluluk oranı hanımlarda erkeklere gore daha yüksek.

Sadece Türkiye bu alanda açık ara önder.

Aşırı şişman olma oranı yaşla beraber artıyor

AB’de aşırı şişman kişilerin yüzdesi, 75 yaş ve üstü kişiler hariç, yaş grubu arttıkça artmaktadır.

Aşırı şişman şahıs oranının en düşük olduğu yaş grubu 18-24 yaş grubunda (%25), en yüksek hisse ise %65,7 ile 65-74 yaş grubundadır.

Aynı şey aşırı kiloluluk oranı de ilgilendiriyor (%22’ye karşı %6).

REKLAM

Eğitim arttıkça aşırı kilo ve aşırı kiloluluk oranı azalıyor

Eğitimsel kazanım için de açık bir model vardır. AB’de eğitim seviyesi arttıkça aşırı şişman ve obez kişilerin oranı azalıyor.

2019 senesinde eğitim düzeyi düşük olanlarda fazla şişman yetişkinlerin oranı yüzde 59 olurken, bu oran orta eğitim düzeyinde olanlarda yüzde 54, yüksek eğitim düzeyindeki yetişkinlerde ise yüzde 44 oldu.

Benzer şekilde AB’de eğitim düzeyi düşük yetişkinlerin yüzde 20’si, orta eğitim düzeyine haiz yetişkinlerin yüzde 17’si ve yüksek eğitim düzeyine haiz yetişkinlerin yüzde 11’i obezdir.

Tablodaki tüm ülkelerde fazla kiloluluk oranı, eğitim düzeyi düşük olanlarda, eğitim düzeyi yüksek olanlara gore daha yüksektir.

Düşük ve yüksek seviyeler arasındaki eğitim farkı aşırı şişman nüfusta mühim seviyede değişmektedir. Norveç’te 4,6 puan ile Türkiye’de 36,5 puan içinde değişmektedir. Bu sayı AB’de 20,8 puan oldu.

REKLAM

Eğitim düzeyi, Internasyonal Standart Eğitim Sınıflandırmasına (ISCED) dayalıdır ve şu anlama gelir:

Bas: okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim (ISCED düzeyleri 0-2);

Yarım: lise ve ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim (ISCED düzeyleri 3 ve 4);

Yüksek: yüksek tahsil (ISCED seviyeleri 5-8).

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort